Familjer får hjälp till klimatanpassning

47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning - vy

Varje år drabbas Bangladesh av förödande översvämningar och stormar som förstör skördar, hem och möjligheter till försörjning. Vi i EFK samarbetar med World Concern Bangladesh för att hjälpa byar att organisera sig och öka sin motståndskraft mot klimatförändringarna.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

  • I projektet utvecklas varningssystem och handlingsplaner, så att alla i byn vet hur de ska agera i händelse av nödläge.
  • Man ökar människors möjligheter till en större variation i sin försörjning. När riskerna sprids blir man mindre sårbar!
  • Man startar självhjälpsgrupper - för ökad självständighet för kvinnor. När kvinnor får möjlighet till egen försörjning kommer det barnen till del. Många av dessa kvinnor berättar även att de är utsatta för olika typer av våld. Därför satsar man nu stort i projektet för att lyfta detta samhällsproblem, och man ser redan resultat.

Med ditt stöd kan vi i EFK fortsätta att stärka byar i Bangladesh.

Ankor blir en räddning

Varför ankor?

  • Ankor är duktiga på att simma, till skillnad från höns. Det är viktigt i Bangladesh där det ofta blir översvämningar.
  • Ankor värper proteinrika ägg - mättar magar och överskottet kan man sälja på marknaden.
  • Ankor är också goda att äta, restauranger betalar bra för dem - ett välkommet tillskott i hushållskassan.

Vem får ankor?

  • De som bäst behöver. I varje by finns ett byråd som bestämmer vem som kan få ankor - det är viktigt att det blir rättvist!
  • Varje familj kan få mellan 5-10 ankor.

Ringar på vattnet

  • Pengarna man sedan får, av äggen eller ankorna man säljer, kan sedan användas för att betala skolavgifter...
  • Skolan är oerhört viktig för barnen i de här byarna eftersom barn som inte går i skolan riskerar att få arbeta eller bli bortgifta.
47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning

Shirina tillsammans med sina getter.

Berättelse från projektet

Shirina är 38 år gammal och bor i en liten kustnära by i södra Bangladesh. Där lever hon med sin son och sin man. De har inget land som de kan odla och maken är daglönare vilket gör det svårt att få ekonomin att gå ihop. Shirina födde upp ankor och höns men maken tvingade henne att sälja allt och sedan tog han hand om pengarna. Shirina berättar att hon fått utstå både psykiskt och ekonomiskt våld från sin man.

Vid den här tiden går Shirina med i en självhjälpsgrupp med 20 andra kvinnor. De sparar tillsammans. Varje vecka gör de en liten insättning och de träffas en gång i månaden och får bland annat lära sig hur man kan starta affärsverksamhet. De pratar också. När de talar med varandra märker de att många har liknande erfarenheter av olika typer av våld.

En dag i byn deltar Shirina på ett möte just om våld mot kvinnor. Hon får höra att alla i byn måste börja säga ifrån. Hon provar. Så fort hon ser något våld säger hon ifrån. Hon berättar även för kvinnorna i självhjälpsgruppen om vad hon lärt sig.

Saker och ting förändras. Inte minst händer något med Shirinas man. Han börjar bete sig annorlunda, bättre. Nu beslutar Shirina att ta ut de pengar hon sparat. Hon köper två getter - som snart blir fyra getter. Hon säljer och köper sig en ko. Shirina är så glad för den förändring som skett.

47135 Familjer får hjälp till klimatanpassning

Shirina tillsammans med kon hon lyckats köpa.

Insamlingsnummer 47135 · Ge för livet 67135

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Karl-Johan Jonsson
Arbetar vid missionscentret i Asien med barns rättigheter.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.