Träna människor för församlingsplantering

Träna människor för församlingsplantering 2023 Bangladesh Faith Bible Church

EFK har sedan 1996 ett samarbete med Faith Bible Church (FBC) som tränar och sänder ut pionjärer till områden i Bangladesh där ännu ingen kyrka finns. Genomatt träna lokala ledare som kan ta över ansvaret för de nya församlingarna kan pionjärerna gå vidare till nya områden. FBC har som vision att nå den muslimska majoritetsbefolkningen och arbetet är definitivt inte utan utmaningar. Även om det just nu finns en uttalad religionsfrihet från politikernas håll pågår en lokal förföljelse från majoritetsbefolkningen mot kristna och andra minoritetsgrupper. Trots detta kommer omkring 400 människor till tro genom FBC varje år och det planteras nya församlingar. Under 2023 har FBC delat evangeliet med över 10 000 personer och flera hundra har tagit emot Jesus som sin frälsare. 52 personer har hittills döps och många fler väntar på att få gå samma väg. De har tränat många lokala ledare som tar ansvar i de nya kristna gemenskaper som formas där människor kommer till tro.

Uzzal emot en bibel från James 2023 Bangladesh Faith Bible Church

Koisor.

Berättelse från projektet

Mannen på bilden heter Koisor och är 17 år. Hans pappa har lämnat familjen och hans mamma arbetar inne i Dhaka. Koisor bor därför hos sin morfar i Mustafapur strax söder om huvudstaden. Han arbetar i en liten bygghandel som säljer trävaror samtidigt som han försöker studera. Det finns en liten kyrka i byn där han bor och många ungdomar brukar samlas där. Koisor följde med en vän till kyrkan och fick höra talas om Jesus. De sjöng om Jesus och lyssnade på bibelstudier och långsamt växte en tro fram och han förstod att Jesus är Gud och den enda möjligheten att få förlåtelse för sina synder. När han lärde känna Jesus blev han fri från sina dåliga vanor och beroenden. "Och det vill jag berätta för alla, särskilt för mina vänner", säger han. Koisor önskar att vi ber för hans pappa, att han ska komma tillbaka till familjen.

De stora utmaningarna för Bangladesh är fattigdom och brist på utbildning för unga. Kyrkorna hjälper till med det de kan men behoven är otroligt stora. Fortsätt att be för FBCs församlingar och ledare. Be att de kan vara kloka och modiga i sina beslut och sitt arbete att fortsätta dela evangeliet med de minst nådda och mest utsatta människorna i Bangladesh.

Insamlingsnummer 47120

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.