Kyrkan förvandlar samhällen

Nepal EFK Evangeliska Frikyrkan

I ett otillgängligt distrikt i bergsbygden i västra Nepal arbetar vår samarbetsorganisation med visionen att den lokala kyrkan ska vara en resurs för samhället. Målet är att hjälpa människor till ett bättre liv. Arbetet sker genom självhjälpsgrupper, där deltagarna identifierar behov och tillsammans gör upp en plan för vad man ska göra.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Kyrkan har fått träning i hur man arbetar holistiskt för att nå människor i både ord och handling. En viktig lärdom från de år som arbetet pågått är att den lokala kyrkan på ett klokt och effektivt sätt kan bidra till att byarna utvecklas.

Nepal Brunn vatten

Berättelse från projektet

I ett av de fattigaste områdena i bergsdistriktet Jajarkot jobbar vi med sju självhjälpsgrupper. De träffas regelbundet för att diskutera de behov som finns och hur de ska möta dessa vilket har förbättrat samarbetet i byn. Gruppmedlemmarna har lärt sig att tala för sin sak och kvinnor har fått en ökad respekt. Medlemmarna förstår sin roll i samhället och har större självförtroende och förmåga.

En av självhjälpsgrupperna, med runt 30 kvinnor, berättar att det var besvärligt för dem att gå iväg för att hämta vatten. Vattnet var inte rent så barnen blev ofta sjuka och några hade till och med dött. Genom projektet så började gruppen att spara pengar tillsammans. Projektet hjälpte sedan till med en plan för hur de skulle få tillgång till rent dricksvatten och sköt även till lite extra pengar. På så sätt kunde de bygga en liten anläggning för dricksvatten vilket ledde till förbättrad hälsa och mer tid till annat, som till exempel odling. Genom att de nu har vatten lättillgängligt har de kunnat börja odla grönsaker och frukt.

Arbetet forsätter med att utbilda lokala ledare som kan driva arbetet framåt. Vi jobbar vidare med att stärka självhjälpsgruppernas och kyrkans kontakt med de lokala myndigheterna. Vi vill fortsätta att skapa möjligheter till hållbar försörjning!

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47933 · Ge för livet 67933

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.