Hållbar försörjning för pionjärarbetare

Dop i Bangladesh, där vi i EFK ger stöd till församlingsplanterare i Faith Bible Church (FBC).

Nu startar vi ett nytt projekt för att ge mer långsiktigt och strategiskt stöd till pionjärarbetare och missionsinitiativ i Bangladesh, Mongoliet och Sydostasien. Målet är att få se fler självständiga församlingar etableras i Asien.

Projektets mål

Genom att skapa förutsättningar till försörjning för pionjärarbetare och församlingsmedlemmar hoppas EFK på att minska risken för ekonomiskt beroende och öka möjligheterna till att fler församlingar etableras i Asien.

Stöd till pionjärarbetare och missionsinitiativ fortsätter att ske i Bangladesh, Mongoliet och Sydostasien. Detta är ett kompletterande projekt till de redan befintliga stöd som betalas ut. Dock är det här ett steg i att förändra stödet till pionjärarbetare till att bli mer strategiskt och på sikt skapa bättre förutsättningar för hållbara församlingar i Asien.

Bakgrund till projektet

Modern evangelisk mission har under många decennier strävat efter att grunda ”självstyrande, självunderhållande och självutbredande” församlingar som dessutom har förmåga att vara ”självteologiserande”. När dessa principer uppnåtts kan ett ömsesidigt partnerskap etableras där beroendet inte vilar på ekonomisk eller hierarkisk grund utan på en gemensam vision för missionsuppdraget.

Vi i EFK har under lång tid stöttat lokala partnerkyrkor genom träning och ekonomiskt stöd till pionjärarbetare och församlingsplanterare. Många gånger har detta skett med gott resultat men stödet har också haft en baksida. På flera platser där församlingar har grundats har pionjärarbetaren blivit församlingens nya pastor - och stödet har fortsatt att komma utifrån. Det finns flera problem med detta:

  1. Nyetableringen och rörelsen av nya församlingar stannar av
  2. Församlingen eller partnerkyrkan tränas inte i att ta det långsiktiga ekonomiska ansvaret för sina medarbetare
  3. Församlingen blir beroende av medel från utlandet
  4. I beroendet minskar möjligheten till att församlingen växer på andra ”själv-områden” då pengar tenderar till att styra strategi, teologi och ledarskap.

Insamlingsnummer 47037

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.