Församlingar grundas och växer

Nya sätt att vara församling behövs i en ny tid. I Europa lever vi i vad många kallar en efterkristen tid där de troende är i minoritet. Vi möter också fler och fler som har en annan religiös bakgrund eller annan livsåskådning. Vi vill förnya och förstärka våra insatser för att grunda nya församlingar i Europas storstäder. Något vi vill prioritera är omsorgen om de som lever i svår social utsatthet i många städer i Europa. Vi behöver församlingar som bryr sig om hela människan. Genom det här projektet bidrar vi till församlingsbyggande i samverkan med lokala partners. Idag stödjer projektet en pionjär församlingsplantering i centrala Aten.

Vad har vi uppnått i projektet?

I centrala Aten har mötesplatsen Nea Koinonia öppet fyra dagar i veckansedan maj månad 2022. Det har varit en plats för bön, bibelkontemplation, utdelande av kläder och mat, och ett öppet vardagsrum för gemenskap, samtal, kreativitet och lärande. Till de som regelbundet besöker mötesplatsen hör flyktingar, hemlösa, greker som bor i området, invandrare och en hel del andra. Besökarna och EFKs medarbetare formar en plats där människors behov möts och blir del av en gemenskap där vi uppmuntras att både ta emot och ge vidare. Varje vecka möter vi ungefär 40 personer med olika behov.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill arbeta sida vid sida med våra partners och tillsammans ta nya missionella initiativ. I Europas storstäder finns många människor som lever väldigt utsatt och med väldigt liten exponering till kristen tro och gemenskap. Storstadens befolkning är extremt heterogen vilket innebär att sättet på vilket evangeliet uttrycks och tas emot varierar kraftigt. Detta kräver lyhördhet, tro och mod att testa oss fram. Vi fortsätter utforska nya sätt att vara kyrka, tillsammans med våra lokala partners. Det utmanar men ger också hopp om att människor runt om i Europa ska få lära känna den levande Kristus.

En plats att dela gemenskap och livet

Gina – 50-årig hemlös och prostituerad cross-dresser. Gina spenderar mycket tid i en närliggande park där potentiella kunder kan röra sig. Lägenhetshuset där Gina egentligen äger en lägenhet går inte att få tillgång till eftersom grannarna bytt låset till porten. Sist Gina var där och försökte ta sig in blev Gina misshandlad. Hälsoproblemen avlöser varandra. Gina kommer regelbundet till centret och får en kopp kaffe, vill lära sig några nya ord på engelska eller bara sitta ett tag. Vi pratar om ensamhet, om 80-talets mega-artister, om amerikanska skådespelare, om Guds kärlek, om kläder, om vädret. När Gina först började komma till centret observerade Gina försiktigt vad som pågick över ett mål mat. Varje vecka, ja, på sistone varje gång centret har öppet, dyker Gina numera upp med ett självklart ”Yia sas!” (hej på er) och berättar hur läget är. Nyligen frågade Gina om vi kände till något städföretag. ”Kanske skulle det vara möjligt för mig att arbeta med att städa istället?”

Insamlingsnummer 43531

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Lara Roswall
Arbetar med församlingsbyggande i Aten, Grekland.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.