Främja mångfald för ett starkare samhälle

I många samhällen i Mellanöstern är acceptansen för mångfald av olika övertygelser liten. Det här vill vi tillsammans med vår partner ändra på. Ett samhälle där mångfald främjas blir också ett starkare och mer innovativt samhälle. En kultur där acceptans av den andre främjas är även en kultur med goda förutsättningar för religions- och övertygelsefrihet. Vår partner arbetar med unga som målgrupp för denna insats. Med hjälp av egenproducerad media utmanas de i olika situationer som berör mångfald i deras egen kontext. Syftet med insatsen är att skapa medvetenhet och engagemang bland unga för större mångfald, och i förlängningen ökad frihet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Projektet startade år 2018. Vår partner började med att genomföra en fältstudie för att undersöka förutsättningarna för mångfald. I studien deltog bland annat flera religiösa ledare. Studien visade på behovet av att minska rädslan för den andre. Mångfald behövs för att ett samhälle ska kunna utvecklas och växa sig starkare. Fältstudien gav också rekommendationer för interventioner.

År 2018 hölls ett läger där över 60 ungdomar fick träning i fredlig samexistens och i filmskapande, för att sedan producera sina egna filmer på temat. Vår partner har även producerat en sång och webinarier som handlar om mångfald och acceptans för att öka medvetenheten kring dessa begrepp.
Slutligen har tre initiativ tagits av ungdomar på tre olika platser vilka har nått 27 barn och 26 unga vuxna.

Vad vill vi göra mer?

Det bästa sättet att främja mångfald och acceptans bland unga är att låta dem äta, samtala och arbeta tillsammans med andra från olika kulturella och religiösa bakgrunder. Lägret år 2018 var därför mycket framgångsrikt, och man planerar nu för ett nytt läger år 2024. Under en vecka ska ett antal ungdomar få träning i mångfald, acceptans och filmskapande, och de ska producera egna filmer om det de lärt sig. När de sedan återvänder hem kan de dela med sig av kunskapen genom aktiviteter och olika material.

Projektet rekommenderas för Ge för livet kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 43543 · Ge för livet 63543

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.