Skyddsboende för utsatta kvinnor

Det skyddade boendet "Mahboba" vänder sig till dem som varit med om trauman i form av sexuella övergrepp, prostitution och människohandel. Förutom att ge skydd är Mahboba en plats där målet är att flickorna och kvinnorna ska helas – fysiskt, psykiskt, socialt och andligt - och att de ska växa och bli stärkta att vara en aktiv del i samhället. Trots att problemen är enorma finns det, vad vi vet, inget annat boende i detta land för samma målgrupp och med ett liknande rehabiliteringsprogram. I detta land straffas ofta kvinnan när hon utsätts för sexuella övergrepp. En av de viktigaste uppgifterna för personalen på boendet är därför att hjälpa flickorna att förstå att de är älskade och värdefulla och att de inte bär skulden för övergreppen. ”Mahboba” betyder ”Älskad” på arabiska.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vårt arbete är holistiskt och på schemat finns terapi, gruppsamlingar, undervisning m.m. Under det senaste året har vi byggt upp ett litet bibliotek, och flickorna har börjat läsa böcker. Vi har i partnerskap med andra organisationer haft ett projekt med biovisningar och efterföljande diskussioner om till exempel relationer och självbild. Volontärer från flera olika länder har kommit regelbundet och lett dans, pilates och pyssel. Personalen är vår viktigaste resurs, därför satsar vi på fortbildning av personal.
Vi har återupptagit det förebyggande arbetet genom att hålla utbildningar i ämnen såsom hälsosamma relationer, psykisk hälsa, sexuella övergrepp och trafficking, och vi har arrangerat tre nätverksträffar för organisationer som arbetar med samma målgrupp.

Vad vill vi göra mer?

Boendet är fullt och nu håller vår partner på att göra i ordning våningen ovanför boendet. Snart finns det plats för fler flickor och det kommer även bli lättare att anpassa rehabiliteringsprogrammet utifrån olika åldrar och behov.

En annan sak vi vill utveckla är kontakten med flickornas familjer eller andra viktiga kontaktpersoner. Redan nu har föreståndaren kontakt med alla, men vi skulle vilja satsa mer på att träna och utbilda föräldrar och andra viktiga kontakter för flickorna så att de får ett bra och tryggt mottagande när det är dags för dem att flytta härifrån.

En kvinna berättar

”Efter de övergrepp som jag var med om ville min mamma och pappa döda mig, men några människor lyckades rädda mig. Jag ville bara rymma, jag ville långt bort, så det var en dröm för mig att komma hit. Det är så mycket som jag tycker om och som jag lärt mig här. Såsom att stå upp för mig själv och att jag kan tillföra något! På grund av det som jag var med om, hoppade jag av skolan. Mitt mål är att ta upp mina studier igen.”

Projektet rekommenderas även för Ge för livet-kampanj.

Insamlingsnummer 43538 · Ge för livet 63538

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.