Testamente

EFK är enormt tacksamma för alla de människor som testamenterat till EFKs arbete i Sverige och internationellt. Genom att testamentera till förmån för Evangeliska Frikyrkan ger du visionen om ”församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen” vidare. Din gåva till Evangeliska Frikyrkan har evighetsvärde!

Genom att testamentera till Evangeliska Frikyrkan ger du visionen om ”församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen” vidare. Din gåva genom testamente får då evighetsvärde!

Generösa givares testamenten till Evangeliska Frikyrkan har under årens lopp haft en mycket stor betydelse för det viktiga missionsarbetet i Sverige och övriga världen. Med ett testamente kan du själv bestämma hur dina tillgångar fördelas efter din död. Det enda undantaget är att om du har bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) har de alltid rätt att dela på hälften av dina tillgångar.

Vi kan genom testamente ta emot kontantgåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. EFK är befriade från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter. Det innebär att hela testamentsgåvan går till Evangeliska Frikyrkans arbete.

Att tänka på

Vänta inte med att upprätta testamente. Många invändningar har gjorts mot testamenten som upprättats under sjukdom kort före dödsfallet. Skulle du som testamentsgivare ändra dig så går det att skriva ett nytt testamente. Två personer som känner dig ska närvara när du undertecknar testamentet och sedan skriftligen intyga att de har bevittnat det. Det är inte tillåtet att ha vittnen som kan ha fördel av testamentet. De får inte vara släkt med dig, styrelseledamöter eller anställda av församlingen eller Evangeliska Frikyrkan.

Vi hjälper gärna till!

Har du frågor eller önskar få mer information? Då kan du med förtroende vända dig till Evangeliska Frikyrkans testamentsansvarige, Göran Didriksson, nedan.

Hans Lindstrand

Hans Lindstrand

Vi hjälper gärna till!

Har du frågor eller önskar få mer information?
Då kan du med förtroende vända dig till Evangeliska Frikyrkans testamentsansvarige, Hans Lindstrand, som gärna hjälper till. Ring 070-524 38 75 eller e-posta hans.lindstrand@efk.se.

Ta gärna kontakt med oss inom EFK!

Jag hjälper dig gärna med dina frågor!

Göran Didrikson
Personalekonom personalförsäkringar 50 %, administratör Barnhjälpen 20 %, testamentesansvarig 15 %
019-167 626
070-355 86 92

Mejla mig!