EFKs styrelse

Delar av EFKs styrelse, januari 2024. Foto: Marcus Wallin.

Evangeliska Frikyrkans styrelse består av tretton ledamöter som är geografiskt utspridda i Sverige. Alla tillhör de en lokal EFK-församling. EFKs missionsdirektorer är ledamöter i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

Linalie Newman, Örebro

Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Ingemar Forss, Vintrosa

Missionsdirektor
Ledamot genom rollen som missionsdirektor sedan maj 2018.

Stefan Östman, Mariestad

Personalrepresentant
Ledamot sedan 2024. Vald till 2028.

Erik Alnemo, Stora Mellösa

Ledamot sedan 2022. Vald till 2026.