Trygghet och rättigheter för barn och unga

Runt 50 % av Moçambiques befolkning är barn under 18 år. Runt 2 miljoner barn är föräldralösa, det är mycket vanligt att mor- och farföräldrar tar hand om barnen eller att barn bor hos andra släktingar. En del barn bor även i så kallade barnstyrda hem (child headed households). Undernäring och brist på kognitiv träning är andra exempel på andra hinder i utvecklingen. Barn och unga med funktionsnedsättning är till stor del utestängda från utbildningssystemet och tillhör de mest utsatta i samhället. Vi arbetar för att förbättra deras villkor.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

I Moçambique arbetar vi tillsammans med flera olika partners. Organisationen CICA driver sedan 2013 en förskola och sedan 2018 även skola i Vilankulos med stöd av EFK. Många utsatta barn får lära sig läsa, skriva, lära sig om hygien och hälsa samt får frukost och lunch under dagen.

Organisationen AMQF arbetar för att döva ska integreras i samhället, bland annat genom sykurser. De har ett 60-tal barn som kommer på deras fritidsaktiviteter, där de bland annat har ett fotbollslag med både hörande och döva barn.

Både CICA och AMQF har varit del av EFKs barnrättsprogram sedan 2016 och jobbar med frågor kring barns rättigheter.

Vad vill vi göra mer?

Genom fortsatt ekonomiskt stöd, mentorskap och besök kan vi vara med och skapa förutsättningar för förbättrade levnadsförhållanden, hälsa och möjlighet till grundläggande undervisning för barn och unga i områden där våra partner finns. Vi vill även skapa hållbarhet i det arbete som pågår. Vi i EFK vill även fortsätta att stödja dem i deras arbete med barns rättigheter.

CICAs mål är att utveckla skolan så att de kan erbjuda klasser för hela grundskolan.

"Vi valde den här skolan på grund av lärarna"

”Vi valde den här skolan därför att vi visste att den har bra lärare. Den har fler lärare per elev jämfört med statliga skolor vilket gör att lärarna har kapacitet att ta hand om eleverna så att barnen kan lära sig läsa och skriva.”
Antonia, förälder till elev på CICAs lågstadium

En av lärarna på skolan: "Jag är stolt över att vara lärare på en skola som inte slår eleverna, till skillnad från många andra skolor."

Insamlingsnummer 45434 · Ge för livet 65434 · Barnhjälpen 55434

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anneli Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-020 87 62

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.