Afrika

EFK har bedrivit mission i Afrika i mer än 120 år. I de flesta länder har vi mångåriga och goda relationer till de samfund och församlingsrörelser som vi har startat en gång i tiden. Dessa relationer är unika och värdefulla och odlas inte minst genom de verksamheter och projekt som genomförs i samarbete med våra partners.

Visste du att... vi i EFK inte längre stödjer barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Våra projekt i Afrika