Utbildning för utsatta

Detta projekt är en del av Studenhjälpen Afrika Öppnas i nytt fönster.. MBA (Mpongwe Baptist Association) är ett växande samfund med många engagemang och uppdrag i Zambia. De som kommer till tro behöver få växa och få omsorg vilket gör det viktigt att rörelsens församlingar har goda och utbildade ledare. I nuläget saknar många församlingar en heltidspastor. EFKs utbildningsstöd genom stipendieverksamhet ökar möjligheterna att utbilda och sända fler pastorer. Vi ger även stipendier för att utbilda sjukvårdspersonal och lärare inom MBA, och en del av dem kommer sen tillbaka och arbetar på MBAs sjukhus och skola. Att möjliggöra studier för unga vuxna är något som ger möjlighet till förändring både för individer och samhället.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK har sedan många år gett stöd till samarbetskyrkan MBA:s stipendieverksamhet. Utbildning är ett viktigt verktyg för att människor ska få chans till ett arbete och därmed möjlighet till självförsörjning. Under 2022 får 12 personer stöd till sin utbildning genom MBA och EFKs stipendier, både inom sjukvård och teologi.Vi ger också direkt stöd till själva skolan, som drivs av MBA tillsammans med två andra baptistsamfund i landet. Skolan förser många av samfunden i landet med evangelister och pastorer.

Vad vill vi göra mer?

Vi vill fortsätta att bidra med stipendiemedel till MBA för utbildning och på så sätt möjliggöra för framförallt unga människor som saknar ekonomiska förutsättningar att kunna studera sjukvård, teologi eller en yrkesutbildning. Både EFK och MBA tror att det är en otroligt viktig insats att ge människor möjlighet till utbildning. Det skapar också en hållbarhet och lyfter människor ur fattigdom.

Edwin kunde studera till pastor

"Den enda familj jag har är min farmor och farfar och mina syskon i Mpongwe. Stipendiet betyder allt för mina farföräldrar och mina syskon eftersom man kan säga att jag är deras enda hopp. Jag var så lycklig den dagen jag fick stipendiet och nu ber jag bara att jag ska klara av att arbeta extra hårt eftersom min familj verkligen behöver det. Jag hoppas att jag får träffa er någon dag ni betyder så mycket för mig. Tack för allt ni gör!"

- en av studenterna i vårt stipendieprogram i Zambia

Insamlingsnummer 45838 · Ge för livet 65838

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Cornelia Newman
Arbetar med barns rättigheter i Region Afrika


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.