Europa/Mellanöstern

Europa anses vara världens mest sekulariserade världsdel. Mellanöstern dras med fattigdom, analfabetism, krig, förföljelse av oliktänkande, fanatism och patriarkaliska strukturer i samhället och i familjen. EFKs insatser i regionen präglas av stor mångfald och består bland annat av träning för församlingsledare, skolgång för barn och arbete mot människohandel. 

Visste du att... vi i EFK inte längre stödjer barnhem, eftersom institutionsboende snarare ökar än minskar risken för att barn ska fara illa. Därför satsar vi också på Barnhemsdialogen, ett projekt som syftar till att skapa samtal ute i församlingar och andra grupper om hur resurser gör bäst nytta för barn som lever i utsatthet.

Våra projekt i Europa/Mellanöstern