Utbildning av pastorer i den förföljda kyrkan

Att se Gud förhärligad och människor och samhällen upprättade genom den lokala kyrkan är visionen för det teologiska seminariet ABTS, Arab Baptist Theology Seminary, i Beirut, Libanon. ABTS är det enda teologiska seminariet i Mellanöstern och Nordafrika på baptistisk grund. Hit kommer människor från hela arabvärlden för att bli utrustade till tjänande ledarskap för Guds rike. Eleverna, både män och kvinnor, kommer främst från andra arabisktalande länder. En del har kristen bakgrund med familj som stöttar, andra har helt andra förutsättningar. Gemensamt är längtan att få utrustas och tjäna. Skolans ambition är att hjälpa de elever som kommer från mycket utmanande omständigheter att fortsätta kunna leva som kristna i sitt land.

Vad har vi uppnått i projektet?

Genom EFKs bidrag möjliggörs utbildning för elever som själva helt saknar ekonomiska förutsättningar att studera. På det sättet bidrar vi till att rusta kyrkan i den arabisktalande världen. 2020 genomgick ABTS stora förändringar. Covid påskyndade en process som innebar att eleverna i huvudsak är kvar i sina hemländer och undervisningen sker digitalt. Några veckor om året är man i Libanon. I och med denna förändring har ABTS kunnat öka antalet studenter och under 2022 deltog totalt 302 elever i något av ABTS utbildningsprogram.

Vad vill vi göra mer?

Från att tidigare ha stöttat enskilda elever har vi, som en följd av ABTS förändrade struktur, valt att ge ett generellt stöd där det bäst behövs. ABTS är hela tiden i förändring. Under 2022 fördjupades programmet för Fredsbyggande insatser. Syftet är att tjäna kyrkan i Libanon i utbildning kring konfliktlösning och försoningsarbete. Ett nytt bibliotek och forskningscenter håller på att färdigställas samtidigt som ett digitalt bibliotek med arabisk teologisk litteratur håller på att ta form.

"Jag och min famlj flydde hit"

Elev från Syrien: " Att läsa teologi har förändrat hur jag läser och förstår Bibeln. Jag har lärt mig hur jag möter andra människor och hur jag ska undervisa och stötta medlemmarna i min församling. Jag
och min famlj flydde hit från kriget i Syrien. Nu försöker jag hjälpa andra flyktingar som bor i samma område som jag, samtidigt som jag också är pastor i församlingen."

Insamlingsnummer 43331

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig så hjälper jag dig vidare!

Stefan Östman
Projekthandläggare Internationella programmet
070-310 82 42

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.