Samarbetskyrka tränas i ledarskap och mission

Här samarbetar vi i EFK med Mpongwe Baptist Association, MBA. Historien går tillbaka till 1930-talet då den förste missionären från EFKs moderssamfund åkte ut. Idag har MBA ca 190 församlingar med totalt ca 14 000 medlemmar. MBA har identifierat ett behov av ledarträning, församlingsutveckling och satsning på nya församlingar för att växa vidare och fördjupas. Vi i EFK stöder aktivt dessa initiativ till nya församlingsplanteringar, bland annat i Zinasongwe söder om huvudstaden Lusaka och i Kabompo i nordvästra delen av landet.

Vad har vi uppnått i projektet?

Vi i EFK har i flera år gett riktat stöd till strategiska församlingsplanteringar inom MBA, bland annat i Zinasongwe i söder och Kabompo i nordväst. EFK gör det bland annat möjligt för MBA att avlöna pastorer i de nya församlingarna. Det har getts stöd till ledarutbildningen STCS där både ledare och vanliga församlingsmedlemmar har tränats i lärjungaskap. Responsen för denna träningsskola har varit mycket god. EFK har regelbundet utbyte med MBA i form av missionärsbesök, stepout-praktikanter m.m. EFK har även regelbundna möten med MBAs styrelse för samtal, utvärdering och rådgivning.

Vad vill vi göra mer?

EFK vill ge fortsatt stöd till initiativ till nya församlingsplanteringar och på olika sätt förstärka ledarskapet i församlingsplanteringarna. Vi vill också ge fortsatt stöd till ledarutbildning med mål att fler ledare och medlemmar ska formas till fördjupat lärjungaskap.Ett stort behov i MBA är nya församlingsledare och pastorer. Vi vill ge ökat stöd till de bibelskoleelever som är framtidens ledare i MBA, bland annat genom support till studiebiblar, bibelkommentarer mm. Fortsätta utbytet med missionärsbesök, stepout-praktikanter m.m. och fortsätta stötta församlingsrörelsen i att nå ut i samhället på olika sätt.

"EFKs bidrag är oerhört viktigt"

MBAs direktor Edwin Chipelelo säger:"Det är så viktigt att vi kan ha en ledare/pastor på församlingsplanteringarna för att driva det framåt, och här är EFKs bidrag oerhört viktigt. Vi vill fortsätta att satsa på platser där det inte finns en kyrka i dagsläget. Tack för ert stöd."

Insamlingsnummer 45834

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.