Sjukhus och kliniker räddar liv

Sjukvården i Centralafrikanska republiken är svårt eftersatt. Flera års militär och politisk kris i landet, plus en pandemi, har lett till en stor mängd internflyktingar, försämrad infrastruktur, stor penningbrist i hushållen och etteftersatt jordbruk. Rapporterna visar allvarliga konsekvenser med bland annat alarmerande siffror gällande andelen undernärda barn. De ekonomiska svårigheterna och den politiska osäkerheten leder till att människor drar sig föratt söka vård med förödande konsekvenser för liv och hälsa. EFKs partnerorganisation ADIH driver ett sjukhus i Gamboula i västra delen av landet och dessutom en rad vårdcentraler på andra orter. Dessa vårdinrättningar är oerhört viktiga i dessa delar av landet där statliga vårdinstanser fungerar undermåligt.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Akutsjukvård, mödravård, medicin och kirurgi räddar liv i Centralafrikanska republiken. Vi i EFK stöder partnerorganisationen ADIH som driver sjukhuset, flera kliniker och en tandklinik. Stödet är långsiktigt och hjälper till att driva och utveckla verksamheten.

Från sjukhuset i Gamboula utgår ett team för hälsovård riktat till mödrar och barn. De åker ut i byarna för att genomföra vaccinationer, identifiera och följa upp undernärda barn samt ge hälsoinformation.

Vad vill vi göra mer?

Sjukhuset i Gamboula har en helt avgörande roll i regionen, inte minst för att erbjuda vård till de allra fattigaste. En del av EFKs stöd går till "fattigkassan" som gör det möjligt för de som inte kan betala att ändå söka vård. Detta stöd vill vi öka.

EFKs stöd går också till att ytterligare förstärka personalstyrkan med en extra anställning av läkare.
Gamboula sjukhus försörjs genom ett kraftverk i den närliggande floden. Detta kraftverk är i stort behov av både reparation och på sikt helrenovering. EFK vill vara med och säkra långsiktig elförsörjning. På sikt finns det också planer på att återuppta sjukvård i dispensärer som tvingades stänga under oroligheterna.

Sjukhuset ger ovärderligt stöd till de allra fattigaste

"Vi ser att stödet till de allra fattigaste patienterna har enorm betydelse. Vissa som är inlagda på sjukhuset under lång tid kan få en skuld på uppemot 100 000 CFA (ca 1600 kr). Det skulle vara omöjligt för dom att betala det själva!"

/ Valere Banam, läkare och sjukvårdsdirektör Gamboula sjukhus

Insamlingsnummer 45241 · Ge för livet 65241

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.