Samarbetskyrka rustas för svåra utmaningar

EFKs partnerkyrka i Centralafrikanska republiken (CAR), Eglise Evangélique Baptiste (EEB) har drygt 80 000 medlemmar i 255 församlingar. CAR är ett land där staten själv inte klarar av att tillgodose befolkningens grundläggande behov. Därför är kyrkans roll avgörande för att möta behov när det gäller såväl utbildning, hälsa och fattigdomsbekämpning som andlig utveckling. Därför driver EEB och deras hjälporgan ADIH bland annat grundskolor, teologisk utbildning, sjuksköterskeutbildning, sjukhus, kliniker, projekt för mänskliga rättigheter, kvinnoskolor, mikrokreditsprojekt och mycket mer. För att kunna genomföra allt detta behövs en väl fungerande organisation. Vi i EFK har gjort stora insatser för att hjälpa kyrkan att förbättra sitt administrativa arbete och stödja den i ekonomisk styrning, ledarskap och organisationsutveckling.

Vad har vi uppnått i projektet?

Ungdomsrörelse

EFK ger även delunderhåll för en ungdomssekreterare och hans resor i församlingar. Landet har en mycket ung befolkning där 75 % är under 35 år. Det innebär också att det i EEBs lokala församlingar finns många ungdomar. Det är en utmaning för församlingarna att vara en relevant kyrka för unga människor, se dem och deras frågeställningar. Jeunesse de l´Eglise Baptiste, JEB, heter EEBs ungdomsrörelse som samlar över 38 000 barn och unga vuxna. Ungdomssekreteraren anordnar utbildningar och läger, samt besöker församlingarna runt om i provinserna.

Insatser bland minorietetsfolket Bayaka

EEB bedriver även evangelisationsarbete bland minoritetsfolket bayaka i södra delen av landet. Tre pastorer är anställda för att bygga församling i tre bayakabyar i området. De besöker byar för evangelisation och bibelundervisning. Ledarträning arrangeras även för evangelister bland bayakas och deras fruar samt för byledarna.

Teologisk utbildning

För att fler ska kunna utbildas för att sprida evangeliet, ger EFK årligen ekonomiskt stöd till teologisk utbildning. På EEBs teologiska skolor rustas män och kvinnor till tjänst som pastorer i lokala församlingar eller för att grunda nya församlingar. För att fler ska kunna utbildas att sprida evangeliet driver vår samarbetskyrka EEB Teologiska institutet i Carnot, Pastorsskolan i Gamboula samt Bibelskolan i Doaka med olika inträdesnivåer.

Utbildningarna är treåriga och under andra och tredje året får studenterna mycket praktik i lokala församlingar. Teologiska institutet i Carnot har ett gott rykte i landet och används i viss mån även av andra samfund. EFKs stöd går till stipendier, lärarlöner, gästlärare och bidrag till elektricitet för belysning. Alla elever på EEBs skolor sköter under utbildningen egna odlingar med sina familjer för att kunna klara sin försörjning. Stödet till dessa skolor gör att många av EEBs omkring 255 församlingar med utposter har utbildade pastorer. Men många fler behövs.

FATEB - högskolestudier

Vi i EFK stödjer även den evangeliska teologiska fakulteten FATEB (Faculté de Théologie Evangélique de Bangui) som utbildar teologer för en stor del av fransktalande Afrika. En del ledare inom EEB har sin högre utbildning därifrån. Undervisningen började 1977 och fram till idag har omkring tusen kristna ledare utbildats. Skolans vision är att genom välutbildade ledare få se en stabil afrikansk kyrka, förankrad i ordet, engagerad i missionsuppdraget och i förvandlingen av samhället.

Vad vill vi göra mer?

  • Vi vill fortsätta ge stöd till EEB att vara en samlande kraft och förändringsaktör i ett sårbart samhälle, inte minst ett redskap för fred i en konfliktfylld region.
  • Vi ska ge ett riktat stöd till kvinnorörelsen i EEB för att öka deras möjlighet att utveckla sitt arbete.
    Fortsätta stödja ungdomsrörelsen JEB, som samlar många tusen barn och unga vuxna över hela landet, att vara en relevant kyrka för unga människor.
  • Stödet till EEBs teologiska skolor gör att många av de omkring 255 församlingar med utposter har utbildade pastorer, men fler behövs. Därför vill vi fortsätta stödja teologisk utbildning i CAR, både till EEB och FATEB.

"Jag har en törst att lära mer av Guds ord"

”Jag upplevde först att Gud kallade mig till att bli körledare. Sen fick jag fler uppgifter i församlingen och upptäckte att Herren har lagt ner fler gåvor i mitt liv. Jag har en törst att lära mig mer av Guds ord för att kunna ge ut och ge vidare till andra av det jag lärt mig. Här på bibelskolan har jag stärkts i min övertygelse och kallelse. Jag vill tjäna Herren för resten av mitt liv.”

Prince Ankouma, elev på pastorsskolan i Gamboula

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj Öppnas i nytt fönster..

Insamlingsnummer 45240

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.