Skolgång för barn i Bayanga

I sydvästligaste delen av CAR finns ursprungsbefolkningen Bayaka, ett minoritetsfolk som är samlare och jägare. De finns i anslutning till den vackra regnskogen som de lever av och känner utan och innan. Genom historien har minoritetsbefolkningen Bayakas diskriminerats på många sätt. De har utnyttjats som billig arbetskraft och fortfarande är det många från omgivande etniska grupper som ser ned på och föraktar Bayaka-folket och utnyttjar dem som arbetskraft. Utbildning är ett avgörande sätt att långsiktigt lyfta människor. På de statliga skolorna tvingas ofta Bayaka-barn undan från sina platser av barn från andra folkgrupper. Därför stödjer vi i EFK skolor som riktar sig specifikt till barn från Bayakas. Där har de möjlighet till en viktig och god start i livet.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

Tillsammans med samarbetspartnern ADIH startade EFK 2011 tre skolor för Bayaka-barnen med stöd från Radiohjälpen. Sedan dess har mer än 600 barn kunnat få tillgång till grundskoleutbildning. Bland
barnen är dessvärre hunger och sjukdom vanligt, vilket orsakar hög frånvaro från skolan. För att klara skoldagen behöver barnen erbjudas mat på skolan. I viss mån har även förebyggande hälsovård behövts.

Ett stort problem är att många barn inte registreras vid födseln vilket får till följd att de inte ”existerar” i myndigheternas ögon; de kan inte få utexamensbevis, inte rösta eller få andra medborgerliga rättigheter. Mer än 200 Bayaka-barn har genom skolan fått sina födelsebevis i efterhand.

Vad vill vi göra mer?

Jesus har sagt ”Vad ni har gjort mot dessa mina minsta, det har ni gjort för mig”. Bayakas är en utsatt minoritetsgrupp som befinner sig längst ner på samhällsstegen. Därför är detta ett prioriterat projekt för EFKs arbete i region Afrika. Vi i EFK vill ge fortsatt och ökat stöd för att möjliggöra fortsatt skolgång för dessa barn. Stödet är nödvändigt för att betala lärarnas löner, mat till skolbarnen, viss förbyggande hälsovård mm. Dessutom önskar vi kunna hjälpa till med att skaffa födelsebevis (registrering) så långt pengarna räcker. Ett annat stort behov är att skolbyggnaderna är slitna och behöver renoveras.

En förälder från byn Kanza berättar om skolans betydelse

”Våra barn är framtiden. Om de ska kunna få en framtid i vårt samhälle, resa och arbeta i Berberati, Bangui och andra städer måste de få utbildning. Skolan är därför av stor betydelse”.

Insamlingsnummer 45251 · Ge för livet 65251 · Barnhjälpen 55251

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till CAR-teamet!

EFKs resursteam för Centralafrikanska republiken (CAR)

+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.