Stöd till växande församlingsrörelse

Vårt uppdrag är att sprida Guds rike, bland annat genom att plantera församlingar. I Tanzania samarbetar EFK med Free Pentecostal Church of Tanzania, FPCT. I Kiwanga i Bagamoyo längs kusten gjordes en strategisk nyplantering för över 25 år sedan. Där finns nu en växande och självständig församling inom FPCT som har som mål att nå lokalbefolkningen med evangelium. VI i EFK ger fortsatt stöd till Kiwangwa och Bagamoyo-församlingarna till att fortsätta utbreda Guds rike i kustområdet. Stödet går till nyetablering av församlingsutposter i nya byar, lön till evangelister och ledarträning för nya ledare. Vi ger även stöd till att ledare kan utbildas i ledarskap och teologi, på Tazengwa och Keza bibelskolor.

Vad har vi uppnått i projektet?

ProjektDet är drygt 25 år sedan församlingsarbetet i Kiwangwa inleddes. Det började med en handfull medlemmar. Nu finns en levande församling, en stor kyrkolokal och över 2600 medlemmar fördelade på mer än 40 utposter med sina respektive pastorer/evangelister. Utposterna fortsätter att öka i antal och många muslimer som bor i området kommer till tro. Vi i EFK har under hela tiden gett stöd till strategiska nyplanteringar av utpostförsamlingar, support till evangelister, uppförande av kyrkolokaler m.m. Vi stödjer även till fortbildning av ledare genom ledarträning i Kiwangwa och de teologiska utbildningarna på Keza och Tazengwa.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill fortsätta att stödja församlingsrörelsen i Tanzania. Kiwangwa är en tillväxtsort, och vi vill fortsätta stödja församlingen där att göra strategiska nyplanteringar. En av målsättningarna är att nå den lokala muslimska befolkningen med evangelium. Konvertiter lever ofta i utsatthet så församlingen har en särskild hjälpkassa för dessa människor. EFK vill också stödja fortsatt ledarutveckling genom stöd till Tazengwa Bible College att arrangera fortbildning för lärare på de teologiska skolorna. Där driver vi ett delprojekt att skriva kontextualiserad teologi. Bibelskolan på Keza stöds också, och EFK vill ge ett speciellt stipendium för kvinnor att studera teologi.

Ger en bild av framtidens kyrka

”Den här fortbildningsveckan för oss teologilärare hjälper oss att se framåt - den ger oss en bild av framtidens kyrka!”
/Esra, deltagare på lärarfortbildningen på Tazengwa Bible College.

Insamlingsnummer 45740

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.