Programmet för församlings- och ledarutveckling i Afrika

Genom detta program hålls det högre perspektivet levande – att bedriva multiplicerande mission – genom att stärka och utrusta våra partnerkyrkor att bättre bedriva missionsuppdraget på den afrikanska kontinenten. Det sker genom strategiska insatser i form av träningsprogram för ledare och pastorer, partnerkonferenser, församlingsgrundande insatser med särskilt fokus på städer, och olika typer av fonder med medel för nya initiativ. Målet är att bygga Guds rike vidare tillsammans med våra systrar och bröder i kyrkorna i Afrika!

Vad har vi uppnått i projektet?

Flera fortbildningsseminarier har genomförts för lärare i teologi och ävenpastorer, ledare och förkunnare i bland annat Centralafrikanska republiken (CAR), Eswatini och Tanzania. I Tanzania fortsätter EFK tillsammans med bibellärarna från partnerkyrkan FPCT arbeta med att utveckla läromedelanpassat till den lokala kontexten.

Varje år förmedlar EFK hjälp till pionjära satsningar som våra partnerkyrkor vill göra. Detta genom att de får ansöka pengar ur en fond.

Vi har gett stöd till en missionssatsning för onådda områden längs Tanzanias kust (Swahili coast). Genom ansökta medel har vi också kunnatrusta upp bibelskolor i Tanzania och CAR.

Vad vill vi göra mer?

Vi i EFK vill ta ytterligare steg för att förstärka våra partnerkyrkor att själva bli aktörer i den internationella missionen. Vi vill också hjälpa och inspirera våra partnerkyrkor att plantera församlingar i de större städerna. Genom att agera bollplank vill vi modellera nya metoder för att nå den yngre generationen i de afrikanska städerna.

Vi vill öka volymen på den fond för pionjära satsningar som våra parterkyrkor kan söka ur. Det gäller även möjlighet för studiestöd för fortbildning i teologi och ledarskap.

Seminariet ger en bild av framtidens kyrka!

”Den här seminarieveckan hjälper oss att se framåt. Det ger en bild av framtidens kyrka!”
/Esra, bibellärare och deltagare på fortbildningsseminarium på Tazengwa, Tanzania

”Det vi gör under den här veckan skapar enhet mellan oss och det vi undervisar på våra skolor.”
/Olester Luyumbo, lärare på Sanjaranda Bible College, deltagare på fortbildningsseminarium, Tazengwa, Tanzania

Insamlingsnummer 45033 · Ge för livet 65033

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Andreas Dagernäs
Regionledare för Afrika
+46-73-046 19 64

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.