Egen vattenförsörjning förändrar bergsbyar

Varje år drabbas landet Nepal av naturkatastrofer i form av jordskalv, översvämningar och jordskred som påverkar den redan fattiga befolkningen. Människor riskerar att förlora hem, försörjning, hälsa och till och med sina liv. Här arbetar vi i EFK tillsammans med en lokal samarbetsorganisation, International Nepal Fellowship (INF), för att stärka människors och samhällens möjlighet att motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Målet med projektet är att skapa välmående och självförsörjande byar.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under 2022 fortsatte arbetet med att fler ska få tillgång till rent vatten. Under första halvåret fick ytterligare 653 människor i 63 hushåll det. Dessa hushåll har nu egna vattenkranar där de har tillgång till vatten dygnet runt. Detta gör stor skillnad eftersom det sparar både tid och kraft att inte behöva gå till närmaste vattenkälla för att hämta vatten. Genom att de har större tillgång till vatten har även hushållens hygien förbättrats eftersom de har tillräckligt med vatten för städning och tvätt. Hushållen har även kunnat ordna så att de kan diska. Dessutom kan de använda vattnet till sina trädgårdar där de odlar grönsaker. Det har även genomförts en kampanj om hygien på olika sätt, bland annat via radio.

Vad vill vi göra mer?

  • Fortsätta stärka grupper i byarna för att bättre förutse, planera och agera för att stå emot naturkatastrofer och negativa effekter av klimatförändringar.
  • Skapa möjligheter till hållbar försörjning inom jordbruk och djurhållning med inriktning att klara potentiella miljöhot.
  • Samordna informationskampanjer och träningstillfällen för individer och grupper för att öka kunskapen och stärka motståndskraften inför miljöhot av olika slag.
  • Stödja grupper och lokala myndigheter att tillsammans bevara skogen, utrusta familjer med rökfria spisar, bygga skyddsvallar och säkra rent dricksvatten.

De fick stöd att installera ett dricksvattensystem i byn

Kusu BK bor med man och fem barn i byn Mabang. Hon berättar:

”Förut hade inget av hushållen i min by eget vatten, utan det fanns en gemensam vattenkran med vatten från ett vattendrag i närheten. Det vattnet blev förorenat av djur eller människor som slängde skräp och vi hade inte någon möjlighet att rena det så människor drabbades av magsjukdomar. Dessutom blev det ofta bråk om vattnet bland byborna. Vi diskuterade detta i självhjälpsgruppen och beslöt att fråga INF. Genom deras stöd samt genom att vi själva satsade lite pengar kunde vi installera ett dricksvattensystem där alla har rent vatten i sina hus. Nu behöver ingen längre bråka om vattnet utan många år av problem med dricksvattnet har löst sig. Vi är alla mycket glada.”

Projektet rekommenderas för Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47935 · Ge för livet 67935

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Maria Finnevidsson
Regionledare för Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.