Sprida evangeliet trots förföljelse

År 1987 grundades ett nätverk med syfte att se människor komma till tro i stängda länder i Sydostasien. Nätverket riktar sig framför allt till ett minoritetsfolk som ofta diskrimineras i vardagen på grund av både etnicitet och religion. Idag stödjer EFKs församlingar nätverkets arbete i storstäder där de arbetar för att möta och ta emot unga människor som väljer att flytta från landsbygden till storstäder.

I jakt på utbildning och arbete är risken stor att ungdomarna blir lurade och hamnar i någon form av människohandel. Genom sitt stora kontaktnät kan organisationen hjälpa till med att hitta “riktiga” arbeten och seriösa anställningar. På så sätt minskar man risken för exploatering och utsatthet. Genom arbetet blir evangeliet tydligt i både ord och handling och många kommer till tro varje år. Just nu arbetar de i fyra olika provinser men drömmer om att utöka arbetet till fler platser. De har sett så mycket gott utifrån det och ser att Gud verkligen använder dem som redskap för sitt rike. Just nu finns det två specifika platser som man vill starta arbete i. Be med organisationen om att Gud får leda dem rätt i detta och att de får vara lyhörda för Guds plan för dem.

Berättelse från projektet

Under året har man döpt över 100 personer och många besök har gjorts i byar runt om i landet. Mer än 500 personer har besökt något av de sex olika läger och seminarier man arrangerat. En av dem som kommit till tro på Jesus under året är MaiyMour, en 47 år gammal kvinna. Under lång tid var hon sjuk och ingen läkare lyckades hjälpa henne. En grupp troende besökte henne på sjukhuset och bad för MaiyMour och berättade om Jesus för henne och hennes familj. De kom till tro och Jesus började förändra situationen och långsamt blev MaiyMour bättre. Nu går hela familjen till kyrkan och delar frimodigt med sig av sin tro på Jesus. MaiyMour berättar att livet verkligen förändrats sedan hon kom till tro på Jesus och Gud har gett familjen en ny glädje. Förr upplevde hon hur olika andar försökte störa och skrämma henne och hon var ofta nervös och rädd men nu, tack vare att hon har Jesus, är det ingen ande som stör henne längre.

Vår partner i Sydostasien märker att det är färre unga som flyttar till staden för att studera eller hitta arbete. Det verkar som att många tappat hoppet om att kunna hitta arbete och utbildning i sitt eget land och därför chansar på att ta sig till andra länder. Det ökar risken för olika former av trafficking och utnyttjande. Fortsätt be om uthållighet och mod för kyrkan i Sydostasien som många gånger är utsatt och under hårt tryck. Be om frimodighet mitt i svårigheter och om ledning för ledare och pastorer i kyrkorna.

Insamlingsnummer 47731 · Ge för livet 67731

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.