Förhindra människohandel bland minoritetsfolk

48240 68240 Förhindra människohandel bland minoritetsfolk 2023

I länderna kring Mekongfloden (Myanmar, Laos, Thailand och Kina) finns det flera olika stamfolk som har egna kulturer, språk och även trossystem. Dessa grupper är ofta utsatta fördiskriminering och exploatering. I vårt projekt tillsammans medorganisationen New Life Centre Foundation (NLCF) i norra Thailand arbetar vi för att stärka stamfolkens rättigheter och för att stoppa exploatering och människohandel.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Detta gör vi genom utbildningskampanjer i svårnådda byar, träningar för lokalaledare, påverkansarbete och nätverkande gentemotmyndigheter. NLCF arbetar både förebyggande mot människohandel och har skyddade boenden och fungerar som ett viktigt stöd åt brottsoffer under polisutredningar och vid domstolsprocesser. Vi är glada för samarbetet med NLCF. De har mycket erfarenhet och kunskap men framför allt ett storthjärta för stamfolken!

Några andra viktiga händelser från året är att man har startat ett kaffekooperativ och att man under det senaste halvåret hjälpt fem offer för sextrafficking att återförenas med sina familjer. NLCF har också fått en förfrågan från thailändska myndigheter att öppna ett korttidsboende för kvinnliga traffickingoffer i norra Thailand eftersom de själva inte kan täckade behov som finns just nu.

Pong* blev fast i tvångsarbete

Pong* är en 24-årig kille som tillhör Karenfolket. Han kommer från en fattig familj och har bara gått sex år i skolan i Thailand. Han lämnade sin by för att han fick löfte om ett jobb i staden med lättförtjänta pengar. Jobbet visade sig inte vara det han trodde, utan istället befann han sig fast i tvångsarbete. Han lyckades fly därifrån och tog sig tillbaka till byn men berättade inte för någon vad som hade hänt eftersom han skämdes. Inte förrän NLCF kom till hans by och höll en träning om vad människohandel är och hur man kan skydda sig förstod Pong att han hade varit utsatt för trafficking och delade med sig av sina upplevelser till de andra i byn. Efter träningen sa en byledare: “Den här träningen har varit superviktig för oss. Nu förstår vi vilka olika typer av trafficking som finns och vi har lärt oss hur vi kan förebygga dem, men också hur vi kan samla in bevis och var vi ska rapportera när något händer”.

Insamlingsnummer 48240 · Ge för livet 68240

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta mig om det här projektet!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.