Pionjära pastorer grundar församlingar

Den evangeliska kyrkan har växt de senaste åren, så har också sekulariseringen gjort. Trots detta finns det platser som inte har nåtts av evangelium och som inte har någon kyrka. Det är i dessa städer som Evangeliska Frikyrkan tillsammans med partnern Masur arbetar med att stödja pionjärarbete. I Unocolla som är en liten by utanför Juliaca finns ingen annan kyrka och därför har man planterat en ny församling. Unocolla ligger på 4 000 m höjd och lokalt karakteriseras tron av synkretismen, de vill säga, en blandning av katolsk tro och indianreligioner, vilket gör att det är viktigt att det finns en evangelisk kyrka.

Vad har vi uppnått i projektet?

De som bor i byn Unocolla är mycket utsatta människorna på alla nivåer, framför allt på grund av extrem fattigdom. Både vuxna och barn arbetar på gårdarna och lever på det de odlar. Många familjer är undernärda och sjuka på grund av en dålig kost. Församlingen har en lokal där man har möten, söndagsskolan och socialt arbete. På söndagseftermiddagarna är gudstjänst och bönemöte. Församlingens aktiviteter innebär besök av familjer, evangelisation och lärjungaskap- man stärker medlemmarna med predikan, bön, nattvard och fasta. Gud arbetar och utför tecken och under genom kraften i Jesu namn. I staden Juliaca 3 startades hemgrupper. Detta är en stor utmaning för kyrkan i Unocolla just nu. I församlingen finns idag 100 medlemmar, barn, ungdomar och vuxna inräknade.

Vad vill vi göra mer?

  • Utveckla församlingen genom omfattande evangelisation.
  • Kurser i lärjungaskap för de nya i församlingen.
  • Utöka kyrkans lokaler. (för att kunna dela söndagsskola efter ålder)

Kvinnan blev helad från sin cysta

Pastor Lenin berättar om en broder i församlingen som heter Marcil. Han och hans familj blev smittade av covid och fick allvarliga efterverkningar. I samband med det upptäckte de att hans fru hade en cysta och genom kyrkans förböner blev hon helad. Efter alla undersökningar och bekräftelsen att hon var frisk sa läkaren att det var ett under. Familjen och församlingen tackade Gud för att hon blev helad och överlät sina liv till Kristus.

Insamlingsnummer 49420

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.