Mission i MC-världen

Milt klimat gör Spanien till ett paradis för motorcykelåkare. Hundratusentals åker motorcykel året runt och träffas i föreningar, MC-klubbar och hobbysällskap. De har skapat en egen subkultur som i stort sett är helt onådd med evangeliet. EFKs medarbetare Ferro Mehmedovic använder sin Harley Davidson som talarstol för att nå in i sammanhang som för närvarande ingen når med evangeliet. Till dessa vill projektet förmedla tro, hopp och kärlek
samt visa på Guds rike som alternativ.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under åren har arbetet lett till många bekantskaper och vänskapsrelationer i spanska och internationella MC-miljöer. Vi för ständiga samtal om livet och tro med många motorcyklister och en del av dem har även kommit till tro. Vi träffas två gånger i månaden till bön och lärjungaträning med de som kommit till tro. Ett team av medarbetare har också formats och det är nu fler och fler som går
igenom träning och praktiska förberedelser så att de kan bli MC-missionärer. Två gånger om året organiserar vi event där vi samlar mer än 200 personer som annars aldrig sätter sin fot i en kyrka. Vi har blivit en naturlig del av MC-världen och vi betjänar dem som vill med samtal, begravningar, sociala insatser, stöd osv.

Vad vill vi göra mer?

Behoven och möjligheterna är många så teamet behöver fortsätta växa i både antal och mognad. I Valenciaregionen är det fler och fler motorcyklister som vill prata om tro, vilket gör att vi har behov av en lokal. En lokal kan bli en mötesplats där nya personer kan känna sig bekväma och i gemenskapen börja sin vandring som Jesu efterföljare. Vi behöver medel till att antingen hyra eller köpa en lämplig lokal. Till detta tillkommer också omkostnader för våra årliga event samt de resor vi gör för att besöka klubbar över hela Spanien. Förutom i Valenciaregionen vill vi etablera team även i övriga storstadsregioner i Spanien.

Ferro berättar

"Många MC-klubbar från övriga Spanien vill ha besök så arbetet kommer att börja ta form även på andra orter som i Madrid och Andalusien. Projektet är i behov även av fler tunga motorcyklar, då vissa i teamet inte har råd med att köpa en."

Insamlingsnummer 49531

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig för mer information!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.