Korttidsboende för järnvägsbarn

47337 Korttidsboende för järnvägsbarn i Indien - 2023

Foto: Abigail Renberg

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer. Många som bor här hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, och hamnat där genom människohandlare eller när de kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partnerorganisation driver under tiden man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker i förebyggande syfte där man erbjuder undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

Berättelse från projektet

Att bära drömmar och att våga följa dem är något som många önskar. I ett av de arbeten som finns i Indien arbetar man med att stödja och motivera ungdomar att bygga upp sin kapacitet och även erbjuda dem rådgivning vid behov.

Förra året kunde några av de äldre ungdomarna starta upp en te- och kaffebutik och det har kommit att inspirera andra att våga drömma om att starta sina egna företag. I det här arbetet har målet varit att hjälpa ungdomar att se möjligheterna och arbeta för att de en dag ska kunna ha ett eget företag eller jobba med det de är duktiga på och även kan känna en stolthet över. Att arbeta mot ett mål hjälper också ungdomarna att inte hamna i utanförskap igen eller i sammanhang som kan skada dem.

Dansen, sången, poesin och skapandet är också något som dessa ungdomar drömmer om och att en dag kanske ha ett eget företag och en inkomst som de kan försörja sig på.

Projektet kan stödjas genom en Ge för livet-kampanj. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insamlingsnummer 47337 · Ge för livet 67337 · Barnhjälpen 57337

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Therese
arbetar för att tillsammans med EFKs samarbetsorganisationer stärka barns rättigheter i Asien genom familjestöd och utbildning.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.