Multiplicerande församlingar

EFKs partner i Indien har arbetat med församlingsgrundande sedan 1996. De vill se nya församlingar och nya lärjungar tränas hos alla folk- och språkgrupper i norra Indien.

För att nå detta är det viktigt att träna lokala ledare som kan leda arbetet och genom dem plantera nya kyrkor som blir självförsörjande, självstyrande och hållbara i det mångkulturella Indien.

Berättelserna om hur människor kommer till tro är många trots att det pågår förföljelse och motstånd både på lokal och nationell nivå i landet. Genom sina lokala pionjärarbetare kommer de hela tiden i kontakt med nya människor i nya områden och får på så sätt möjlighet att predika evangeliet om Jesus. 2008 började man bygga lärocenter, så kallade Community Learning Centers (CLC). Där förmedlar man hela evangeliet till hela människan genom att bland annat erbjuda yrkesutbildningar, rådgivning och hjälp att lära sig läsa och skriva. Målet är att nå 100 miljoner människor med evangeliet fram till år 2025.

Berättelse från projektet

Varun Kumar, 35 år, från byn Balua, brukade dricka mycket alkohol och bråkade ofta med sin fru och sina barn. Familjen var ständigt orolig för vad som skulle hända när han kom hem och situationen gjorde dem mycket olyckliga. Både Varun och hans fru kände till CLC-centret (Community Learning Center) i byn och en dag gick de båda två dit och berättade om sina problem. Santosh, ledaren för centret, hjälpte Varun att förstå hur hans familj upplevde situationen och att effekterna av hans drickande gjorde dem rädda och utsatta. Santosh berättade också om Jesus och om att finna sin lycka i honom i stället för alkoholen. Tillsammans började de reda ut problemen och Varun förstod snart att Jesus är enda vägen till sann glädje och evigt liv. Långsamt började Varun hitta tillbaka till sin familj och lärde sig att vara en närvarande pappa för sina barn. Han fick också hjälp att starta ett företag för att få en stabilare inkomst vilket också hjälpte honom att sluta dricka. Familjen började besöka den lokala kyrkan på söndagar och både Varun och hans fru vittnar nu om vad Gud gjort i deras liv.

Varun har nu blivit ett föredöme för andra par och familjer och vittnar om att Jesus kan hjälpa dem som
kämpar med liknande situationer som hans. Han ber om förbön för sin familj och att de ska få växa mer i Guds närhet.

Insamlingsnummer 47331

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.