Mission i Djinghis Khans rike

I Mongoliet finns en ung och missionsivrig församlingsrörelse som är villig att sända och bli sända till stängda länder. Genom träning och ekonomiskt stöd till nationella församlingsplanterare och missionärer fortsätter församlingar växa fram i Mongoliet och länder i forna Djingis Khans rike. EFK:s partnerorganisation Mongolia Mission Centre (MMC) tränar och sänder pionjärarbetare och missionärer för tjänst bland onådda folkgrupper runt om i Asien. Sedan starten 1998 har fler än 1000 personer har fått träning och stöd genom MMC.

Vad har vi uppnått i projektet?

Under våren har MMC förberett och arbetat för två större evangelisationssatsningar i staden Erdenet och i Zavkhan-provinsen. Tillsammans med lokala församlingarna har man bjudit in människor till mötena, delat ut biblar och betjänat lokala pastorer och evangelister som stått i spetsen för kampanjerna. Flera hundra tog emot Jesus för första gången.

För tillfället understöds 12 pionjärarbetare och missionärer genom MMC. Det har varit ett par förändringar det senaste året då nya arbetare inkluderats i stödet medan andra har avskilts som pastorer i sina församlingar och är på så vis mer självständiga och självbärande vilket är en glädje.

Vad vill vi göra mer?

MMC vill fortsätta träna och sända människor för mission. Flera par hör av sig till MMC för stöd i deras missionsarbete då de önskar att ha en utsändande organisation/kyrkan bakom sig när de reser ut. Detta för att bli långsiktiga ute på fältet. MMC skulle vilja träna fler lokala församlingar i hur de kan stärka sitt stöd och sin omsorg om sina missionärer.

MMC vill också sända fler missionärer till länder där Mongoler har möjlighet att bo och arbeta utan större politiska hinder, till exempel Nordkorea och länder i Centralasien.

O berättar

O har arbetat med bibelöversättning i Kina under många år. Teamet är kvar men själv arbetar hon på distans då hon inte får återvända. Syftet är att en minoritetsgrupp ska få en bibel på deras språk men arbetet utmanar. Hon berättar: ”Det är svårt att beskriva hur situationen i Kina är just nu. Mina kollegor ansöker om pass men får inga. De är fast i sitt land utan rättigheter och med rädsla för att deras barn ska bli hjärntvättade av den politik som förs i landet. Människor anger varandra och misstron är stor. Be för de kristna och för beskydd över teamet som arbetar med bibelöversättningen.”

Mer om projektet och situationen i Mongoliet och Centralasien

Mongolia Mission Centres (MMC) egen vision är:

”En kyrka i varje by i Mongoliet, en församlingsrörelse i varje folkgrupp i Khans rike”.

Sedan starten har MMC samarbetat med lokala församlingar för att träna, utrusta och sända människor för församlingsplantering och mission. Det sker genom grundläggande bibelskola och lärjungaträning samt ekonomiskt och pastoralt stöd till utsända missionärer. I dagsläget stödjer MMC flera nationella pionjärarbetare samt missionärer i Afghanistan, Kina och Kirgizistan.

Vilka vill vi nå?

Djingis Khans rike räknas till världshistoriens största sammanhängande. Genom list och rå militärstrategi erövrade Khan och hans söner området mellan Kina och Ukraina. Det mongoliska folket spreds och på vissa håll talas fortfarande språk som härleds till mongoliskan. Området är idag del av Islamvärlden och är starkt påverkat av politiska makter som motverkar demokrati och religiös frihet.

MMC vill nå onådda folkgrupper i detta område. Genom historiskt släktskap både till utseende och språk har de mongoliska missionärerna blivit accepterade och välkomnade på platser få andra kan nå.

Hur ser situationen ut?

Det var först på 1990-talet som Mongoliet började öppna upp för omvärlden och kristen mission efter en lång era av kommunistiskt styre. Då fanns det cirka 20 personer som identifierade sig som kristna. Idag antas nära 2–3 % av befolkningen vara kristna, det vill säga 60 000–100 000 människor. Den unga kyrkan är ivrig att nå ut och det är inte bara i städerna som församlingar planteras utan även ute i landsbygden.

Centralasien är på många håll onått för den kristna tron. På en del platser är det bekräftat att det inte finns några troende eller att kristna tvingas hålla sin tro hemlig, men på andra platser får vi rapporter om att kyrkan växer dramatiskt trots politiska och religiösa motsättningar och är i stort behov av ledarträning och stöd.

Hur når vi målet?

MMC startade utifrån den växande församlingsrörelsen i staden Erdenet. Behovet av lärjungaträning och bibelskola växte och centret kom snart att bli en hubb för träning och sändning långt utöver den närliggande staden. MMC samarbetar med lokala församlingar för att förbereda människor för mission – nationellt och internationellt. Fokus för arbetet är:

  • Träning – bibel- och missionsskola
  • Sändande – människor sänds för församlingsplantering och får ekonomiskt och/eller pastoralt stöd för att fungera i sitt arbete.
  • Kampanjer & korttidsmission – tillsammans med lokala församlingar samarbetar MMC för att genomföra evangelisationskampanjer.

Insamlingsnummer 47831

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Linnéa Åberg
Missionär
070-520 82 80

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.