Mot människohandel i Asien

67030 Mot människohandel i Asien 2023

Cirka 50 miljoner människor i världen som är utsatta för människohandel. En majoritet av dessa finns i Asien. I vårt arbete mot människohandel i Asien för vi samman sex partnerorganisationer från Nepal, Kambodja, Thailand och Bangladesh.

Genom vårt arbete kan våra partnerorganisationer stärka sin egen kapacitet genom lärande av varandra, träningar, forskning, nätverkande och påverkansarbete för att sedan omsätta kunskapen i praktiken. Ett viktigt gemensamt fokus är att vi arbetar förebyggande och rättighetsbaserat för att ge människor verktyg att själva stoppa människohandel i sina samhällen.

Berättelse från projektet

Ett viktigt mål i vårt arbete mot människohandel är att mobilisera människor för att skydda andra. Ett exempel på detta är Sita som är ledare i en självhjälpsgrupp för kvinnor i ett av våra projektområden i Nepal. Hon berättar att deras område har haft rykte om sig att vara ett område där många blivit utsatta för människohandel. Men tack vare arbetet så har detta förändrats. ”Vi har märkt att fall av människohandel och våld mot kvinnor har minskat betydligt”. Hon fortsätter: ”Men vårt jobb är inte slutfört än. Vi kommer inte sluta förrän vi har 0 fall av människohandel, tre år i rad”.

En annan glädjande utveckling i flera av våra projekt är att fler män engagerar sig i arbetet mot människohandel. En anledning till det kan vara att vi försöker jobba mer integrerat med hållbar försörjning. Det är något vi vill fortsätta utveckla - att bidra till att skapa hållbara inkomstmöjligheter lokalt och också påverka myndigheter till att ta mer ansvar för detta. I Kambodja försöker vi samarbeta mer med den privatasektorn men det är utmanande. Var gärna med och be för detta! Be också för fortsatt goda relationer med myndigheter men också nya idéer för hur vi kan utveckla arbetet på ett bra sätt.

Exempel på vad som görs i programmet: Kambodja

Vår partnerorganisation ICC arbetar i ett av distrikten i Kambodja med högst andel illegal migration, vilket är en riskfaktor för exploatering och trafficking. Många råkar illa ut, särskilt i fiskeindustrin i Thailand eller på fabriker i bland annat Malaysia. Det här projektet är särskilt inriktat på att skydda barn och ungdomar mot exploatering, och att påverka myndigheter till att ta ett större ansvar. Man arbetar också för att öka möjligheter till en hållbar inkomst lokalt genom stöd till småföretagande och jordbruksutveckling. Några viktiga målgrupper är skolelever, buddhistiska munkar, och familjer i utsatthet. Projektet ingår både i fokusområdet mot människohandel och i fokusområdet för hållbar försörjning.

Berättelse från projektet i Kambodja

Mr Un arbetar är polischef i det område där vi har vårt arbete mot trafficking i Kambodja. Han berättar om olika träningar han har fått genom projektet och hur det harhjälpt honom i hans arbete: ”Jag har pratat med min personal om vad vår roll och ansvar är som poliser. En del av detta är att arbeta förebyggande mot exploatering genom att dela kunskap och information med bybor. Vi i polisen är gärna med som stöd till projektpersonalen när de har olika träningar i byarna.”

Något som också är glädjande är samarbetet med de lokala skolorna. I Kambodja har man nyligen uppdaterat läroplanen för att barnen ska lära sig om människohandel och migrationsfrågor. Det är tack vare påverkansarbete från det nätverk av organisationer som arbetar mot trafficking i landet!

Småskaligt företagande är också något vi vill stärka genom projektet. Just nu arbetar vi med så kallade "role model farmers", bönder som får utbildning och träning för att bedriva hållbart jordbruk och förbättra sina marginaler. Var gärna med i bön för projektpersonalen och för att arbetet med hållbar försörjning ska ta fart i Kambodja!

Insamlingsnummer 47030 · Ge för livet 67030

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Sofia Jonsson
Ansvarig för fokusområdet Mot människohandel och programansvarig för SMR-finansierat program i Asien


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.