Träna framtidens församlingsledare

I över 120 år har EFK arbetat med församlingsgrundande insatser i Asien. Vi har sänt missionärer för att plantera församlingar, träna ledare och betjäna samhällen. Församlingar har vuxit fram där det tidigare inte funnits någon kristen. Idag är flera av församlingarna självständiga samfund eller organisationer som sänder egna missionärer. Flera av dem efterfrågar stöd och träning för att nå längre vårt missionsuppdrag. Tillsammans fortsätter vi att vara med och möjliggöra nationella och självständiga församlingsrörelser som når onådda människor i Asien och resten av världen.

Vad har vi uppnått i projektet den senaste tiden?

Äntligen! Efter 2,5 år av pandemi och restriktioner kunde vi åter igen bjuda i till Round Table conference i Chiang Mai. Under temat ”Transforming communities” möttes representanter för alla våra fyra fokusområden för att fundera kring vår roll i samhället och hur vi kan verka för förändring. Utifrån förståelsen av att de folkgrupper som är minst nådda med evangeliet också ofta är de som är de mest utsatta för fattigdom och orättvisor gjordes en inventering i varje lokalt sammanhang för att titta på vilka grupper som finns där våra partner lever och verkar. Även om det görs fantastiska insatser och arbeten genom våra partnerkyrkor så delade vi också nöden för de fortsatt utsatta och onådda. Samtalen och de olika arbetspassen blev väldigt uppmuntrande och vi lärde oss mycket av varandra.

Vad vill vi göra mer?

Något som blir tydligt för oss mer och mer är hur svårt det kan vara att lämna över ett ledarskap för en organisation eller kyrka till en ny generation ledare. Flera av våra partner står i situationen att den som har startat arbetet börjar bli gammal och behöver kliva av och det är inte alltid lätt med överlämning efter över 20 års arbete. Här vill vi i EFK finnas med och vandra nära våra partner och bistå med det vi kan och den erfarenhet vi har. Här finns också mycket att lära från varandra beroende på var man står i processen. Vi vill också under det kommande året fokusera på församlingsplantering och hur vi kan bygga lokala kyrkor med ett hållbart och långsiktigt ledarskap. Även här tror vi att våra parters kan ha stor hjälp av varandra och våra gemensamma erfarenheter.

En av våra partner från Mongoliet skriver så här om konferensen:

Vi blev påminda om Bibelns viktiga budskap: Shalom, som betyder att försonas i relationen till Gud, sig själv, skapelsen och andra människor. Vi fick beskriva hur ett sådant samhälle skulle kunna se ut och vi diskuterade olika former av förändring som behöver ske för att nå dit. Vi var överens om att det är livsviktigt att kyrkor och organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma hållbar förändring och att kyrkan behöver bli bättre på att engagera sig i samhället tillsammans med både befolkning och lokala myndigheter. Vi är så tacksamma för möjligheten att samlas och utbyta värdefulla erfarenheter.

Insamlingsnummer 47020

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Tobias Åberg
Ansvarig för fokusområdet Församlingsbyggande i Region Asien.


Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.