Bekämpa korruption för barns bästa

sju anställda 49151 Bekämpa korruption för barnens bästa, Brasilien Anna-Maria Jonsson 2021

Dessa sju personer arbetar med projektet i sju städer i nordöstra Brasilien.

Korruption påverkar den brasilianska befolkningen, och många barn som inte har tillgång till det de, enligt lag, har rätt till. På grund av korruption läggs färre resurser på hälsa, utbildning och säkerhet. Områden som påverkar barnens mående. Projektet har som mål att bekämpa korruptionen för att på så sätt stärka barns rättigheter. Under tre års tid ska grupper från lokala församlingar i sju olika städer i nordöstra Brasilien utrustas med verktyg för att bekämpa korruption på olika plan i samhället, främst inom de områden där barn drabbas.

Projektet är godkänt för skattereduktion. Klicka här för att läsa mer om skattereduktion.

Vad har vi uppnått i projektet?

I varje stad där projektet genomförs finns en grupp med frivilliga som utrustas med verktyg för att bekämpa korruptionen. Just nu finns 130 frivilliga från olika församlingar. Det sker genom att engagera medborgare i kampen mot korruption. Alla kan ha en roll och ge sitt bidrag: barn, ungdomar och vuxna. De är alla offer för korruptionens konsekvenser men samtidigt har de alla möjlighet att vara med och förändra och påverka.

Ett material har tagits fram för barn och tonåringar där man kan arbeta med frågor som transparens och ärlighet. Skolor har blivit kontaktade i de olika städerna där man går igenom materialet med barnen.

Projektet engagerar och stärker de lokala församlingarna så att de ska kunna genomföra opinionsbildning och kontroll av myndigheters agerande, samt bygga en kultur av öppenhet i sin egen församlingsgemenskap. Ett material för de lokala församlingarna har tagits fram där man kan identifiera områden som man behöver arbeta med och sedan skapa en handlingsplan.
Efter ett år kan vi se hur projektet i sig är ett vittnesbörd för människor på olika nivåer och som visar på en kyrka som verkligen bryr sig om orättvisa och orättfärdighet

Vad vill vi göra mer?

Projektet kommer också att utrusta barn och ungdomar i de 30 sociala projekt som är knutna till FEPAS, samt i skolorna i de sju städerna, så att de lär sig att övervaka och kontrollera offentliga tjänster som påverkar deras dagliga liv, till exempel deras rätt till nyttig mat på skolan. Ett av många sätt att garantera denna rätt är att se till att barn får möjlighet att äta mat på sin skola (skol-lunch). På grund av korruption går många barn miste om de hälsosamma måltider de skulle fått på sin skola. I stället får de något billigt, energifattigt och kanske rentav onyttigt, och tjänstemannen som står för inköpen stoppar pengarna sin egen ficka. I förlängningen kan detta påverka både barnens fysiska utveckling och deras tilltro till samhället i stort.

Församlingar i Sverige och Brasilien ber tillsammans!

Det finns en bönekampanj som genomförs för den här insatsen. Människor i Brasilien och Sverige ber för att Gud ska öppna dörrar och beskydda dem som är involverade. Vill du vara med och be och få information från projektet kan du mejla Anna-Maria Jonsson.

Insamlingsnummer 49151 · Ge för livet 69151 · Barnhjälpen 59151

Ge direkt till projektet snabbt och enkelt! Din gåva gör skillnad!

Vill du veta mer om projektet?

Hör gärna av dig till mig!

Anna-Maria Jonsson
Regionledare för Latinamerika och Iberiska halvön (Portugal och Spanien)

0702423277

Mejla mig!

I de fall insamlingen till ett enskilt projekt blir större än årets behov kan dessa pengar komma att användas i ett annat liknande projekt inom samma fokusområde.